Deze verklaring behoort bij het inschrijfformulier

 

  • Door het aanvinken van het selectievakje op het inschrijfformulier, verklaart betrokkene het onderstaande  te hebben gelezen, de te rijden routes te hebben ontvangen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

 

  • De training/oefening vindt plaats op de openbare weg. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor overtredingen van wettelijke bepalingen en de gevolgen hiervan.

 

  • Ook bij het volgen van de instructeur of een andere deelnemer blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor de eventuele overschrijding van wettelijke bepalingen en de gevolgen hiervan.

 

  • Deelnemer volgt aanwijzingen van de instructeurs slechts op voor zover hij/zij zich zelf in staat acht dit te doen. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van oefeningen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, inclusief de snelheid waarmee de oefeningen worden uitgevoerd.

 

  • De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en zijn gedrag ten opzichte van de overige weggebruikers.

 

  • De deelnemer verklaart verder te begrijpen, dat deze training is bedoeld om de rijvaardigheid op de motor te vergroten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan stuur- en remtechniek en het samenspel met de overige weggebruikers De bedoeling is dat hierdoor de cursist veiliger leert rijden, onder andere door een betere beheersing van zijn/haar motor.

 

  • Het is nadrukkelijk geen training om snel rijden te bevorderen of om, tijdens het rijden op de openbare weg geduredende deze motortraining, op enige andere wijze zichzelf of andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen.

 

  • Tijdens het rijden van de route conform de vooraf verstrekte routebeschrijvingen voor deze motortraining, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar wijze van deelneming aan het verkeer. Dat geldt ook tijdens het opvolgen van aanwijzingen die mogelijk in strijd zijn met wettelijke bepalingen.

 

  • Hij/zij vrijwaart de organisatie (in persoon E.P. de Haas) en haar instructeurs voor elke aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van de training/oefening.